O nás

Sme nadšencami technológií a ich rozumného využívania.
Od roku 2010 sa komerčne zaoberáme problematikou ochrany pred neionizujúcim elektromagnetickým žiarením, jeho meraním a úpravou miestností podľa štandardov stavebnej biológie s využitím tieniacich materiálov.
Našim cieľom je šíriť osvetu v tejto oblasti, pomôcť efektívne vyriešiť čo najviac prípadov a dosiahnuť primeraný zisk.

S pozdravom

Peter Forgáč – konateľ nbit s. r. o.