Test tieniaceho náteru Technickou univerzitou v Košiciach

Okrem našich realizácií a laboratórnych testov výrobcu YSHIELD GmbH, je dokázaná účinnosť ochrany pred EMR (elektromagnetické žiarenie) aj Technickou univerzitou v Košiciach, ktorej sme výhodne dodali tieniaci náter Yshield HSF74. Naše realizácie obyvateľom riešených bytov znižujú nežiadúce EMR (elektrosmog) približne 100 násobne.
Radi podporíme ďalší vývoj a výskum pre projekty v oblasti: Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí.

HSF74 test 1    HSF74 test 2