Príklady nesprávneho použitia ochrany pred elektromagnetickými poliami, ktorými si môžete skôr uškodiť.

1) Ak si napríklad z obavy pred 5G odtienite celú miestnosť a potom do nej umiestnite WiFi router, hernú konzolu, alebo ďalšie bezdrôtové zariadenia.
Tak ako EM žiarenie do odtienenej miestnosti ťažko preniká, tak aj ťažko z nej uniká a prevažne sa v nej odráža, ako svetlo zrkadlovej sále. Navyše žiarenie zo zdrojov v miestnosti má väčšinou väčšiu intenzitu ako žiarenie zo vzdialených vysielačov. Tieneniu má predchádzať meranie a treba ho správne navrhnúť.

2) V prípade, že si kúpite čiapku, šiltovku ktorá chráni pred elektrosmogom a súčasne s ňou používate Bluetooth slúchadlá, hernú konzolu, mobil, tablet alebo ďalšie bezdrôtové zariadenia, ktoré sú pod úrovňou hlavy.
EM žiarenie zo zdrojov pod úrovňou šiltovky sa od nej odrazí späť do hlavy, navyše sa môže koncentrovať na jednom mieste, ako signál od paraboly satelitu. Ochranná čiapka voči elektrosmogu je fajn, pokiaľ intenzita EM žiarenia zhora je väčšia ako zdola. Netreba ju nosiť ani pod vedením vysokého napätia a v blízkosti výkonných elektrických spotrebičoch. Na elektricky vodivých textíliách sa v nízkofrekvenčnom elektromagnetickom poli indukuje napätie.

Pokračovať v čítaní „Príklady nesprávneho použitia ochrany pred elektromagnetickými poliami, ktorými si môžete skôr uškodiť.“