Elektrosmog v meste

Keby sme mohli vidieť signál mobilných sietí, vyzeralo by to asi takto (mikrovlnám bolo pridelené viditeľné svetlo).

Pri kúpe bytu je vhodné si všímať aj okolité budovy, ako ďaleko sú umiestnené a nasmerované antény mobilných operátorov. Ak ste už byt pri vysielači zakúpili, alebo ho tam medzitým nainštalovali, nezúfajte, Vaš byt alebo spálňu je možné chrániť pred žiarením z týchto vysielačov takzvaným odtienením.

zdroj obrázku: http://nickolaylamm.com

Sloboda nadovšetko

Chcem mať možnosť voľby, aspoň počas spánku nebyť vystavený okolitému elektrosmogu. Prečo, by mal v mojej vlastnej spálni cezo mňa  prechádzať signál susedovho routera alebo signál mobilných operátorov z okolitých vysielačov?

Keby sme mohli vidieť elektrosmog voľným okom, oveľa viac ľudí by si uvedomilo čomu, sme nedobrovoľne vystavení každý deň.

Elektrosmog a zdravie

Biologické účinky elektromagnetických polí môžu byť tepelné a netepelné. Závisi to od vlastnosti elektromagnetického pola (intenzita, frekvencia, vzdialenosť), dobe pôsobenia a aj od vlastností organizmu na ktorý pôsobí. Nezanedbateľné tepelné účinky na organizmus vznikajú pri pôsobení elektromagnetického žiarenia vyšších frekvencií ako 100 kHz. Tepelný efekt je vyvolaný zvýšením teploty systému pri zvýšenom pohybe molekúl vplyvom nárazov a trením pri pôsobení elektromagnetického vlnenia. Tepelný efekt je sprevádzaný netepelným, ktorý je takisto nezanedbateľný.
Pokračovať v čítaní „Elektrosmog a zdravie“

Čo je elektrosmog?

Elektrosmog je elektromagnetické žiarenie, vytvorené ľudskou činnosťou.

Elektromagnetické žiarenie je v stručnosti kombináciou priečneho a postupného vlnenia magnetického a elektrického pola, je to prenos energie v podobe elektromagnetického vlnenia.

Elektrosmog hladko prechádza cez múry, strechy a okná pokiaľ nie sú z elektricky vodivých materiálov.

Elektromagnetické žiarenie zahŕňa elektromagnetické spektrum: gama žiarenie, röntgenové žiarenie, ultrafialové žiarenie, viditeľné žiarenie (svetlo), infračervené žiarenie, mikrovlnné a rádiové žiarenie.

Nás zaujíma hlavne spektrum nízkych frekvencií, rádiového a mikrovlnného Pokračovať v čítaní „Čo je elektrosmog?“