Štát, energetika, telekomunikácie a zdravie obyvateľstva

Je naivné sa spoliehať, že firmy z oblasti energetiky a bezdrôtových komunikácií myslia pri svojich produktoch na zdravie obyvateľstva. Nech majú akúkoľvek milú reklamu, ide čisto len o zisk. Legislatíva štátu z hľadiska ochrany zdravia ich v tom obmedzuje len minimálne.  

Bežne je 400 V el. drôtové vedenie natiahnuté 2–3 m detských izieb a spální. Magnetické pole 6 násobne presahuje odporúčané hodnoty nezávislých odborných štúdií publikovaných aj v karentovaných žurnáloch. Dokonca tiež WHO (svetová zdravotnícka organizácia) odporúča dlhodobo neprekračovať 300 nTesla. Hlavný dôvod je mnohonásobne vyššia pravdepodobnosť leukémie u detí.

Link odborné štúdie:https://www-degruyter-com.translate.goog/document/doi/10.1515/reveh-2021-0112/html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk

Zákon SR neurčuje žiadne ochranné pásma pre 400 V drôtové vedenie, hraničné limity pre elektrické a magnetické pole sú nadstavené 500 násobne ako odporúčané v odborných štúdiách. Pri tom riešenie je technicky jednoduché, stačí vymeniť staré drôtové vedenie za stočený kábel, ktorý generuje rádovo nižšie magnetické pole. Toto riešenie si pri “monopolných“ 400% maržách distribučných spoločnosti môže dovoliť zaplatiť len malá skupina obyvateľstva.

Dobre fungujúci štát potrebuje zdravých obyvateľov! Vláda by mala aktualizovať zákon a distribučné spoločnosti by to mali napraviť plošne na úkor svojho zisku.

Tak isto Vám môžu pred dom, byt umiestniť RF,  mikrovlnné antény, ktoré vyžarujú 10 000 násobne viac ako odporúčajú nezávislé odborné štúdie a legislatívne s tým nič nezmôžete, neporušujú zákon. Niektoré “osvietenejšie“ štáty už majú zákonom dané nižšie limity na ochranu obyvateľstva pred neionizujúcim elektromagnetickým žiarením. Napríklad Taliansko ich má 40 až 100 násobne lepšie v prospech zdravia obyvateľov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *