Príklady nesprávneho použitia ochrany pred elektromagnetickými poliami, ktorými si môžete skôr uškodiť.

1) Ak si napríklad z obavy pred 5G odtienite celú miestnosť a potom do nej umiestnite WiFi router, hernú konzolu, alebo ďalšie bezdrôtové zariadenia.
Tak ako EM žiarenie do odtienenej miestnosti ťažko preniká, tak aj ťažko z nej uniká a prevažne sa v nej odráža, ako svetlo zrkadlovej sále. Navyše žiarenie zo zdrojov v miestnosti má väčšinou väčšiu intenzitu ako žiarenie zo vzdialených vysielačov. Tieneniu má predchádzať meranie a treba ho správne navrhnúť.

2) V prípade, že si kúpite čiapku, šiltovku ktorá chráni pred elektrosmogom a súčasne s ňou používate Bluetooth slúchadlá, hernú konzolu, mobil, tablet alebo ďalšie bezdrôtové zariadenia, ktoré sú pod úrovňou hlavy.
EM žiarenie zo zdrojov pod úrovňou šiltovky sa od nej odrazí späť do hlavy, navyše sa môže koncentrovať na jednom mieste, ako signál od paraboly satelitu. Ochranná čiapka voči elektrosmogu je fajn, pokiaľ intenzita EM žiarenia zhora je väčšia ako zdola. Netreba ju nosiť ani pod vedením vysokého napätia a v blízkosti výkonných elektrických spotrebičoch. Na elektricky vodivých textíliách sa v nízkofrekvenčnom elektromagnetickom poli indukuje napätie.

3) Mnoho ľudí využíva trend uzemňovania priamo teľa, oblečením, prikrývkami, posteľnou bielizňou, atď., či už kvôli elektrostatickému, alebo striedavému elektromagnetickému poľu/žiareniu. Hlavne treba byť opatrný s neuváženým uzemňovaním sa o uzemňovací kolík elektrickej zásuvky.
Zásuvka musí byť chránená prúdovým chráničom. Na kolíku sa môže nachádzať “špinavá elektrina“ (parazitné napätia, blúdivé prúdy), ktorú treba odfiltrovať. Pre uzemňovanie by mala byť zvlášť vyvedená FEB uzemňovacia svorkovnica. Uzemneniu by tiež malo predchádzať meranie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *