Nedajte sa oklamať, okradnúť placebom za 100-ky EUR

S nárastom elektrosmogu pribúdajú aj špekulanti, ktorí zneužívajú opodstatnený strach a neznalosť ľudí. Predávajú všelijaké kartičky, platničky, prívesky, lampičky, USB kľúče, kamienky za stovky EUR, ktoré údajne redukujú elektrosmog. Na zmätenie potenciálneho kupcu použijú pár odborných výrazov, ktoré však ako celok sú nezmysel. Tieto „zázračné vecičky s patentami“ možno nejako pomáhajú, no elektrosmog, elektromagnetické polia efektívne neredukujú. Obzvlášť treba byť obozretný pri tých VŠETKO V JEDNOM, čo údajne chránia pred elektrosmogom, geopatogénnymi zónami, radiáciou, toxínmi, atď..

Tu sú efektívne možnosti ako sa chrániť pred elektrosmogom (človekom vytvoreným neionizujúcim elektromagnetickým poliam).

Vypnúť, zredukovať zdroj žiarenia, ak ho nemôžete vypnúť, vzdialiť sa a obmedziť čas v expozícii, ak nemôžete ani to, dá sa plošne tieniť vhodnými materiálmi. Tak ako napríklad svetelný smog z ulice závesmi. Svetlo je tiež elektromagnetické žiarenie a svetelný smog tiež neriešime „zázračnou“ kartičkou, platničkou, kamienkom či lampičkou, ale obyčajným závesom, ktorý ho odtieni. To isté platí pri elektrosmogu, len ten záves musí obsahovať elektricky vodivé materiály. Pri svetelnom smogu by tieto vecičky nepredali, lebo by sme doslova videli, že nefungujú. Pri elektrosmogu, ktorý žiaľ, alebo skôr vďaka bohu voľne okom nevidíme („čo oko nevidí, srdce nebolí“) nám skúšajú či už vedome, alebo nevedome predať nefunkčný produkt. Pri žiadnej z týchto vecičiek sa meraním nezistil útlm elektromagnetického žiarenia, samozrejme pokiaľ by ste nimi neobložili celú stenu.

Alebo napríklad, oči si pred UV elektromagnetickým žiarením zo slnka tiež nechránime nejakým príveskom, ale tienime slnečnými okuliarmi.

Príklady nesprávneho použitia ochrany pred elektromagnetickými poliami, ktorými si môžete skôr uškodiť.

1) Ak si napríklad z obavy pred 5G odtienite celú miestnosť a potom do nej umiestnite WiFi router, hernú konzolu, alebo ďalšie bezdrôtové zariadenia.
Tak ako EM žiarenie do odtienenej miestnosti ťažko preniká, tak aj ťažko z nej uniká a prevažne sa v nej odráža, ako svetlo zrkadlovej sále. Navyše žiarenie zo zdrojov v miestnosti má väčšinou väčšiu intenzitu ako žiarenie zo vzdialených vysielačov. Tieneniu má predchádzať meranie a treba ho správne navrhnúť.

2) V prípade, že si kúpite čiapku, šiltovku ktorá chráni pred elektrosmogom a súčasne s ňou používate Bluetooth slúchadlá, hernú konzolu, mobil, tablet alebo ďalšie bezdrôtové zariadenia, ktoré sú pod úrovňou hlavy.
EM žiarenie zo zdrojov pod úrovňou šiltovky sa od nej odrazí späť do hlavy, navyše sa môže koncentrovať na jednom mieste, ako signál od paraboly satelitu. Ochranná čiapka voči elektrosmogu je fajn, pokiaľ intenzita EM žiarenia zhora je väčšia ako zdola. Netreba ju nosiť ani pod vedením vysokého napätia a v blízkosti výkonných elektrických spotrebičoch. Na elektricky vodivých textíliách sa v nízkofrekvenčnom elektromagnetickom poli indukuje napätie.

Pokračovať v čítaní „Príklady nesprávneho použitia ochrany pred elektromagnetickými poliami, ktorými si môžete skôr uškodiť.“

5G rozumne

Keď ide niekto s bezdrôtovou technológiou na trh, je jeho minimálne morálnou povinnosťou dokázať, že táto technológia nie je škodlivá. Súčasný postoj k veci: „Uvidí sa o cca. 10 rokov, aké dôsledky dokáže verejnosť.“ ktoré sa môžu stratiť v množstve iných faktorov, asi nepatrí do civilizovanej spoločnosti.

Osobne momentálne nepotrebujem stiahnuť film za pár sekúnd, alebo aby za mňa chladnička nakupovala. Je dosť možné, že za svoju pohodlnosť nebudeme platiť len peniazmi, ale aj zdravím, ktoré si v lepšom prípade budeme môcť opäť kúpiť.

Pokračovať v čítaní „5G rozumne“

Zhasnúť svetlo pre kvalitný spánok nestačí

Kvalitný spánok je dôležitý pre regeneráciu tela i mysle človeka. Pre kvalitný spánok potrebujeme tmu, pri ktorej telo vytvára veľmi dôležitý hormón melatonín.

Obyčajné svetlo je elektromagnetické žiarenie takých frekvencií, ktoré dokážu zachytiť naše oči. Keď ideme spať jednoducho ho vypneme.

No pozor, stále je tu elektromagnetické žiarenie ďalších frekvencií na ktoré naše bunky reagujú a ovplyvňuje aj tvorbu melatonínu. Zdrojmi takýchto Pokračovať v čítaní „Zhasnúť svetlo pre kvalitný spánok nestačí“

Elektrosmog v meste

Keby sme mohli vidieť signál mobilných sietí, vyzeralo by to asi takto (mikrovlnám bolo pridelené viditeľné svetlo).

Pri kúpe bytu je vhodné si všímať aj okolité budovy, ako ďaleko sú umiestnené a nasmerované antény mobilných operátorov. Ak ste už byt pri vysielači zakúpili, alebo ho tam medzitým nainštalovali, nezúfajte, Vaš byt alebo spálňu je možné chrániť pred žiarením z týchto vysielačov takzvaným odtienením.

zdroj obrázku: http://nickolaylamm.com

Sloboda nadovšetko

Chcem mať možnosť voľby, aspoň počas spánku nebyť vystavený okolitému elektrosmogu. Prečo, by mal v mojej vlastnej spálni cezo mňa  prechádzať signál susedovho routera alebo signál mobilných operátorov z okolitých vysielačov?

Keby sme mohli vidieť elektrosmog voľným okom, oveľa viac ľudí by si uvedomilo čomu, sme nedobrovoľne vystavení každý deň.

Elektrosmog a zdravie

Biologické účinky elektromagnetických polí môžu byť tepelné a netepelné. Závisi to od vlastnosti elektromagnetického pola (intenzita, frekvencia, vzdialenosť), dobe pôsobenia a aj od vlastností organizmu na ktorý pôsobí. Nezanedbateľné tepelné účinky na organizmus vznikajú pri pôsobení elektromagnetického žiarenia vyšších frekvencií ako 100 kHz. Tepelný efekt je vyvolaný zvýšením teploty systému pri zvýšenom pohybe molekúl vplyvom nárazov a trením pri pôsobení elektromagnetického vlnenia. Tepelný efekt je sprevádzaný netepelným, ktorý je takisto nezanedbateľný.
Pokračovať v čítaní „Elektrosmog a zdravie“

Čo je elektrosmog?

Elektrosmog je elektromagnetické žiarenie, vytvorené ľudskou činnosťou.

Elektromagnetické žiarenie je v stručnosti kombináciou priečneho a postupného vlnenia magnetického a elektrického pola, je to prenos energie v podobe elektromagnetického vlnenia.

Elektrosmog hladko prechádza cez múry, strechy a okná pokiaľ nie sú z elektricky vodivých materiálov.

Elektromagnetické žiarenie zahŕňa elektromagnetické spektrum: gama žiarenie, röntgenové žiarenie, ultrafialové žiarenie, viditeľné žiarenie (svetlo), infračervené žiarenie, mikrovlnné a rádiové žiarenie.

Nás zaujíma hlavne spektrum nízkych frekvencií, rádiového a mikrovlnného Pokračovať v čítaní „Čo je elektrosmog?“