Elektrosmog a zdravie

Biologické účinky elektromagnetických polí môžu byť tepelné a netepelné. Závisi to od vlastnosti elektromagnetického pola (intenzita, frekvencia, vzdialenosť), dobe pôsobenia a aj od vlastností organizmu na ktorý pôsobí. Nezanedbateľné tepelné účinky na organizmus vznikajú pri pôsobení elektromagnetického žiarenia vyšších frekvencií ako 100 kHz. Tepelný efekt je vyvolaný zvýšením teploty systému pri zvýšenom pohybe molekúl vplyvom nárazov a trením pri pôsobení elektromagnetického vlnenia. Tepelný efekt je sprevádzaný netepelným, ktorý je takisto nezanedbateľný.
Zvyčajne sa netepelným účinkom myslí účinok poľa o tak malej intenzite, ktorá nevyvolá značné zvýšenie teploty ožarovaného objektu. Elektricky nabité častice či už ióny, polárne molekuly či koloidné častice, vždy vykonávajú v striedavom elektromagnetickom poli pohyb. Súčasťou biologických systémov sú iónové a koloidné roztoky, vrátane polárnych molekúl (predovšetkým voda, ale aj organické zlúčeniny, napr. amino-kyseliny), preto v týchto systémoch nemôžeme oddeliť tepelný efekt od netepelného. Ak sa zmení potenciál bunky, zmení sa aj jej mikroštruktúra a to sa prejaví na jej vlastnostiach. Ak je to bunka riadiaca (nervová), môže byť ovplivnená činnosť aj iných buniek v organizme. Za istých podmienok, može prevládať netepelný efekt nad tepelným.
Pri príležitosti medzinárodného zasadnutia „Internationales Elektrosmog-Hearings“ v Hannovery predniesol Dr. med. Karl-Heinz Braun von Gladiss zaujímavý príspevok na tému „Stanovisko k lekárskym aspektom diskusie o biologických účinkoch elektromagnetických impulzov v netepelnej oblasti“ z ktorého citujeme:
„Životné pochody sú riadené elektromagnetickými signálmi, ktorých intenzita leží pod hranicou šumu elektroniky. Všetky samovolné telesné pochody, funkcie vegetatívneho nervového systému, zmysel pre rovnováhu, vnútorné hodiny podliehajú teda elektromagnetickým signálom z prírodných zdrojov impulzov. Skreslovanie elektromagnetických polí prírodného pôvodu a narušovanie ich prirodzeného spoločného pôsobenia (ich fyziologické interferencie) spôsobuje a podporuje rozmanitosť takzvaných funkčných porúch. Elektromagnetické vlnenie v pásme frekvencií nižších, ako je frekvencia svetla, rezervovala príroda pre riadenie samovolných životných pochodov a u ľudí sa nevyvinuli žiadne zmyslové orgány pre ich vnímanie. Automatické životné procesy totiž pracujú najlepšie bez vedomého vnímania. Elektromagnetické impulzy z technických zdrojov sú presne v tom pásme, kde dochádza k regulácii nepodmienených životných pochodov prirodzenými impulzami.
Bolesti hlavy, poruchy srdečného rytmu, stavy nepokoja, poruchy spánku, oslabenie schopnosti koncetrácie, premenlivosť chovania, blokácia myslenia, pocity závratu, pocit byť pod napätím, pískanie v ušiach, náhle zhoršenie sluchu, hormonálne poruchy, depresie, podráždenosť a ďalšie ťažkosti môžu byť dôsledkom chronického pôsobenia elektromagnetického vlnenia. Môžu sa však objaviť aj chemické následky a bunkové zmeny: zvýšenie obsahu krvného tuku aj pri striedmom stravovaní, srdcový infarkt, oslabenie kostnej drene s úbytkom bielych krviniek a rozvoj ochorení rakovinou sú len niektorými príkladmi z celej dlhej rady.
Keby všetkým postihnutým naraz ozeleneli vlasy, bola by príčinná súvislosť s elektromagnetickými vplyvmi jasná. Na tieto z hľadiska histórie ľudstva nové podráždenia, spôsobované technicky vyrobenými elektromagnetickými signálmi, telo však reaguje starými spôsobmi na ochorenia, ktoré sa vyvinuli v priebehu tisícročí ako stresové symptómy na obvykle škodlivé podnety. Vznikajú takzvané nešpecifické symptómy, u ktorých je fakticky nemožné preukázať jasnú príčinnú spätnú väzbu na zmenu telesných vibrácií, ktoré týmto príznakom predchádzajú. Rovnaké prejavy ochorení sa totiž objavujú aj z mnoha iných príčin: infekcie, otravy, duševný stres a telesné preťažovanie vyvolávajú naprosto rovnaké zdravotné problémy.Tieto účinky sa prejavujú najmä vo funkciách veľkého mozgu, vegetatívneho nervového systému a orgánu rovnováhy. Postihnuté sú teda aj automazmi telesných funkcií, ktoré nie sú prístupné nášmu vedomiu. Funkcie krvného obehu, riedenie hormónov, nálada, rytmus spánku a bdenia, vzájomné zladenie funkcií rôznych orgánov, zmysel pre rovnováhu, funkcie nervového systému, teplotná regulácia, podnety, koncetrácia a podobné ďalšie funkcie sú závislé na automaticky prebiehajúcom riadení prostredníctvom elektromagnetických vonkajších vplyvov z prírodných zdrojov impulzov a tak môžu byť rušené technickými impulzami.
Telesný vibračný program je predpokladom pre dobré zdravie a pre spôsob činnosti biochemických automatizmov v telesných bunkách. Rádiové vlny zasahujú organizmus, ako bolo povedané, v oblasti riadenia nevedomých riadiacich procesov, teda na úrovni vegetatívneho nervového systému. Preto sa impulzy z rozvodnej elektrickej siete a z rádiového chodu prejavia vždy aj v chovaní a pocitoch.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *